skip to Main Content

Secció Oficial Zoom Festival

Bases Generals de Participació en la 20a edició del Zoom Festival Secció Oficial

1. Objectius

El FESTIVAL ZOOM té com a objectiu la difusió i promoció de continguts audiovisuals independentment del format, canal de distribució i les audiències.

La Secció Oficial de la 20a edició està oberta a totes les productores, televisions, estudiants, realitzadors independents de tot el món que presentin continguts audiovisuals per a tot tipus de pantalla i que s’ajustin a les bases de la secció oficial del Festival.

Entre les funcions del Festival destaca la d’acollir la trobada dels diversos sectors professionals de la indústria audiovisual, així com el d’estudiants del sector i ser una plataforma per al nou talent.

Per al compliment d’aquests objectius al Festival Zoom celebrarà la seva 20 Edició del 22 al 27 de novembre de 2022 a Igualada, Barcelona i Online.

2. Categories

Podran accedir totes les produccions que presentin contingut audiovisual a les següents 6 categories:

 • ENTRETENIMENT: Concursos, Talent, Realty Show, Talk Show, Informació Show, Factual
  Magazine, Late Show, Humor
 • INFORMATIUS: Telenotícies, Reportatges, Debats, Entrevistes, Especial Informatius
 • CULTURALS I DIVULGATIUS: Generals, Musicals, Educatius, Documentals 55 ‘
 • ESPORTS: Programes de programació regular, Retransmissions
 • FICCIÓ: TVmovies, Miniseries. Sèries
 • VIDEOJOCS: S’accepten tots els gèneres

3. Condicions generals

Els continguts audiovisuals han de complir els requisits següents:

 • S’accepten totes les nacionalitats i coproduccions internacionals.
 • Podran concórrer a ella totes les productores, televisions, directors/es que exerceixin el degut control legal sobre els continguts audiovisuals que es presenten a concurs.
 • Els continguts inscrits en les catagories d’Entreteniment, Informatius, Culturals i Divulgatius, Esportss han d’haver-se emès amb posterioritat al 1 de Gener de 2021 o que estiguin actualment en emissió per televisió o internet.
 • En el cas del Videojocs, han d’haver estat estrenats amb posterioritat a l’1 de gener del 2021.

Excepcionalitat a la categoria de Ficció:

No s’acepataran els continguts inscrits en la categoria de Ficció, telefilms, minisèries o sèries, que hagin estat emeses a Catalunya i han d’haver finalitzat la seva producció amb posterioritat al 1 de gener de 2021.

No seran admeses aquelles pel·lícules que hagin estat presentades i exhibides en edicions anteriors al FESTIVAL ZOOM.

Es presentaran en versió original, i aquelles que la llengua original no sigui ni el català ni el castellà, hauran d’estar acompanyades de subtítols en anglès o francès.

De totes les obres rebudes l’organització seleccionarà aquelles que participaran en la Secció Oficial a Concurs.

Els participants hauran d’assegurar que els drets de participació en el FESTIVAL ZOOM no vulnerin els drets de tercers relacionats amb la producció de l’obra.

4. Documentació per la pre-selecció

Serà necessària la presentació de la següent documentació per entrar a la selecció del Festival:

 • La inscripció s’ha de realitzar a través del formulari en línia, de de la plataforma www.festhome.com o de la web del festival www.zoomfestival.org a inscripció té un cost de 10€.
 • Per a les categories d’Entreteniment, Informatius, Cultural i Divulgatiu i Esports, cal l’enllaç per visionar un capítol del format.
 • En el cas de la categoria de Videojocs, caldrà un enllaç per visionar un trailer o teaser.

La data límit per rebre inscripcions és 30 de juliol de 2022.

5. Documentació en el cas de selecció

L’organització avisarà de les obres que hagin estat seleccionades a concurs a través de la persona de contacte que figuri en el formulari d’inscripció.

Les obres seleccionades hauran de ser presentades en el següent format:

 • DCP, preferiblement, o arxiu HD per a la categoria de Ficció.
 • ARXIU .MOV per a la resta de categories.
 • En el cas dels videojocs seleccionats, caldrà un enllaç per accedir al videojoc.

El material promocional haurà d’estar en possessió de l’organització abans del 15 de setembre de 2021 i s’haurà de comunicar a l’organització el mitjà de transport utilitzat.

Les còpies en DCP o Disc Dur seran retornades per l’organització a l’adreça que figuri en el remitent.

El pagament de les despeses d’enviament aniran a càrrec de les empreses productores i / o directors.

6. Selecció i Jurat

Les decisions dels membres del jurat serà inapel·lable. La direcció del FESTIVAL ZOOM es reserva el dret de no admetre, una vegada seleccionades, aquelles còpies que no reuneixin les condicions tècniques adequades per a la seva exhibició pública.

El Jurat Oficial estarà format per professionals del sector del cinema, la televisió i de continguts audiovisuals.

7. Premis

El Jurat Oficial deliberarà els següents premis:

 • Premi Zoom a la Millor Ficció
 • Premi Zoom al Millor Contingut d’Entreteniment
 • Premi Zoom al Millor Contingut Informatiu
 • Premi Zoom al Millor Contingut Esportiu
 • Premi Zoom al Millor de continguts Cultural i Divulgatiu
 • Premi Zoom a Millor Videojoc

El Veredicte dels premis i el seu lliurament tindrà lloc a la Gala de Cloenda del FESTIVAL ZOOM, el dia 26 de novembre de el 2022.

8. Obsevacions

Els premis de categoria a concurs no podran declarar-se deserts.

El Festival podrà realitzar còpies en vídeo de les obres seleccionades que passaran a formar part del fons videogràfic destinat a la difusió audiovisual sense ànim de lucre. En qualsevol cas, el FESTIVAL ZOOM comunicarà als productors el seu ús, sempre de caràcter cultural i no lucratiu, que es faci d’aquestes còpies.

9. Programació i drets d'exhibició

Durant la celebració del Festival, l’organització es reserva el dret d’exhibir les obres seleccionades en tantes sessions públiques com cregui convenient. A aquests efectes s’elaborarà una programació en la qual es determinin amb antelació les sales d’exhibició, calendari i horari d’aquestes projeccions.

Els continguts seleccionats en les categories d’Entreteniment, Informatius, Culturals i Divulgatius i Esports, seran objecte de programació de les activitats relacionades amb la secció oficial, ja siguin com a tema central d’una masterclass a les universitats i escoles audiovisuals de Barcelona i Igualada o bé, com a cas d’estudi, debat o promoció en una activitat amb la indústria audiovisual, proposada per l’organització del FESTIVAL ZOOM en col·laboració amb les associacions de productors.

Totes les obres que es projectin al FESTIVAL ZOOM, han de figurar en el Catàleg Oficial del Festival i a la seva web: www.zoomfestival.org

La documentació sol·licitada pel festival per al catàleg oficial, guia de programació i pàgina web (sinopsi, biofilmografia, fitxa artística i tècnica, fotografies del director i de l’obra, tràiler i altres materials audiovisuals) seran preses del formulari d’inscripció en línia que ha de estar emplenat abans de les dates indicades en les presents bases.

Mitjans de Comunicació

Les productores, televisions o directors participants en la Secció Oficial a concurs autoritzen, en presentar la inscripció, la utilització d’un o diversos fragments de l’obra audiovisual per a la seva difusió com a material informatiu a qualsevol mitjà de comunicació sense límit temporal.
La inscripció de l’obra a la Secció Oficial a concurs del FESTIVAL ZOOM suposa l’acceptació i compliment de les presents bases de participació i de les seves possibles annexos.

10. Direcció d’inscripcions i comunicacions

Zoom, Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya

Ateneu Igualadí
C / Sant Pau, 9
08700 IGUALADA (Barcelona)
Tel. 0034-93 803 0763
Correu electrònic: zoom@zoomigualada.org
www.zoomfestival.org

INSCRIPCIÓ ZOOM 2021

Inscripció general (excepte canals de TV i OTTs):

Inscripció canals de TV i OTTs:

Back To Top
×Close search
Search